BẢNG TÍNH TRẢ GÓP ACS

( bảng tính trả góp của ACS, có thể áp dụng cho các công ty tài chính khác cùng công thức )

————————o0o————————

Tháng 6 Tháng 9 Tháng
Tổng số tiền    
Trả trước    
Còn lại    
Lãi hàng tháng    
Trả tháng đầu    
Tháng tiếp theo    
Tổng tiền trả    
Tháng 12 Tháng 18 Tháng
Tổng số tiền    
Trả trước    
Còn lại    
Lãi hàng tháng    
Trả tháng đầu    
Tháng tiếp theo    
Tổng tiền trả    
Tháng 24 Tháng - Tháng
Tổng số tiền    
Trả trước    
Còn lại    
Lãi hàng tháng    
Trả tháng đầu    
Tháng tiếp theo    
Tổng tiền trả    

– Nếu muốn nhập số tiền trả trước bất kỳ => ở mục “Chọn % trả trước” các bạn chọn là “Theo số tiền” sau đó các bạn xuống ô “Nhập Trả Trước” để nhập số tiền mình muốn trả trước.
– Tương tự nếu muốn tính mức lãi suất khác => ở mục “Chọn lãi suất” các bạn chọn là “Nhập lãi suất tùy chọn”.

Nâng cấp Website

Thân gửi các anh chị và các bạn, Sau một thời gian đưa vào sử dụng với giao diện cũ Website không đáp ứng hết

Read More »