Trong thời gian vừa qua do chuyển đổi sang giao diện mới, code hiển thị toán học trên trang web bị lỗi nên các bạn không sử dụng được tiện ích này. Sau khi chỉnh sửa code thì tiện ích đã đi vào hoạt động ổn định, Admin up lại tiện ích cho các bạn tiện sử dụng.

Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *