Tính công suất máy lạnh dựa vào diện tích phòng

TÍNH CÔNG SUẤT MÁY LẠNH ĐỂ MUA DỰA TRÊN DIỆN TÍCH PHÒNG

(Đây là cách tính dựa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của thế giới, 1m3 ~200BTU)

---------------o0o-----------------

(m)
(m)
(m)

-
Gia đình/Văn phòng Hội trường/Tập thể
   

Một số thông tin

---------------------------------------

- BTU (viết tắt của tiếng Anh British thermal unit - đơn vị nhiệt Anh) là một đơn vị năng lượng sử dụng ở Hoa Kỳ.
- Chỉ số BTU được hiểu là lượng năng lượng cần thiệt để 1 pound (454gram) nước tăng lên 1 độ F.
- Đơn vị này được sử dụng để mô tả giá trị nhiệt (năng lượng) của nhiên liệu hay công suất của máy sưởi, lò sấy, lò nướng và điều hòa nhiệt độ.